Vårt arbete börjar med ditt behov

Inget uppdrag är för stort eller för litet. Vår ambition är att vara ditt förstahandsalternativ. Kontakta oss om du behöver hjälp inom elservice, elprojekt, kyla, fordon ac, KNX-system, reservkraft, automation, larm och säkerhet, hushållsservice, fibersvetsning, datanät…

Elektrobyråns hemmamarknad är Skaraborg, men vi levererar även installationsprojekt, service och totalentreprenader i övriga södra Sverige inom sektorerna: offentliga beställare, industri, lantbruk, livsmedel, detaljhandel, bostäder, automation och kraftdistribution.

Vi renoverar, byter och nyinstallerar alla typer av elinstallationer i fastigheter samt kontroll och installation av jordfelsbrytare. Vi utför även elsäkerhetsbesiktningar inom bostäder, ekonomibyggnader, industriprocesser, kyrkor mfl.