Vårt arbete börjar med ditt behov

På Elektrobyrån är vi certifierade och behöriga för de flesta typer av el-, tele-, data-, fiber, säkerhet-, kyl- och värmepumpsinstallationer. Förutom att vara bra på respektive område betyder det att vi också är en god totalentreprenör. När du kommer till oss med ditt projekt tar vi fram en beredning, en behovsanalys. Grundat på behovet presenterar vi ett förslag för dig. Sedan utför vi arbetet och under slutfasen driftsätter och dokumenterar vi allt åt dig. För dig blir det så mycket enklare och överskådligare att endast ha en leverantör inblandad.