Anläggarcertifikat Brandlarm 2019

En automatisk brandlarmanläggning är ett viktigt system för att upptäcka bränder så tidigt att rätt släckningsåtgärder kan sättas in och utrymning kan ske säkert. Målet med denna norm är att dessa anläggningar installeras med hög kvalitet, tillförlitlighet och kompetens.

Patric och Gustav har all anledning att se nöjda ut. Denna veckan fick vi vårt certifikat som Anläggarfirma Brandlarm.  Kontakta vår Avdelning System för brand- och inbrottslarm, passer, SBA och data/fiber.

SBF 1008 Anläggarfirma brandlarm anger de krav som därför finns på organisation, personal och verksamhet hos de företag som arbetar med brand- eller utrymningsanläggningar. Med certifikat enligt normen intygar Elektrobyrån AB att arbetet utförs enligt de krav som ställs.