ELINSTALLATIONER
Vår ambition är att vara den bästa servicepartner för elinstallationer i de områden vi verkar.

Elinstallationer i hjo

Vår ambition är att vara den bästa servicepartner för elinstallationer i de områden vi verkar. Vill vi alltid vara nära till hands såväl till befintliga som nya privat- och företagskunder samt offentlig förvaltning.

Serviceorganisation utför nya eller kompletterande installationer inom alla våra kompetensområden, mindre ombyggnader och allt från enklare felsökningar till större projekt.

Många av våra kunder har service-/ramavtal för löpande arbeten och periodiska kontroller för elsäkerheten. Det gör att vi kan vi bidra till att deras anläggningar kan fungera felfritt utan driftstörningar, allt för att undvika problem.

Vår serviceorganisation gör alltid sitt yttersta för att snabbt kunna vara på plats och hålla en hög kvalitets- och servicenivå, alltid med ekonomi och hållbarhet i fokus.

Vårt erbjudande innefattar bland annat:

  • El, tele, data och fiberinstallationer (inkl. svetsning och mätning)
  • Elkonstruktion
  • Kraft och belysning
  • Smarta Hem / KNX
  • Entreprenad
  • Underhåll, service samt kontroller och säkerhet
Under 2020 bytte vi ut större delen av vår bilpark till nya fordon med miljöklassning EURO 6
Elektrobyrån grundades i Hjo år 1946 och har under tiden vuxit, nu är vi etablerade på 7 orter: Hjo, Skövde, Vinninga, Götene, Karlsborg, Bankeryd/Jönköping och Tibro. Under årens lopp har ett antal företag fusionerat med Elektrobyrån. Gemensamt för våra etableringar är att det finns duktiga elektriker samt flera specialistkompetenser. Elektrobyrån Hjo AB är sedan många år trippel AAA ratade.

Vill du veta mer om elinstallation från Elektrobyrån?