Service och underhåll, -elarbeten

Vår avdelningen Service och Underhåll utför förebyggande och åtgärdande insatser inom alla våra kompetensområden. Exempel på det är nya eller kompletterande installationer, mindre ombyggnader och felsökningar samt assistans via fjärrservice av säkerhetssystem. Dessutom erbjuder vi tjänster som effektmätning, datamätning, thermofotografering, fibersvetsning, brandtätning med mera. Serviceavdelningen sköter även servicebesök och tar hand om eventuella garantiåtaganden under garantitiden i våra entreprenader.  Många av våra kunder har service-/ramavtal. Det gör att vi kan vi bidra till att deras anläggningar kan fungera felfritt utan driftstörningar, allt för att undvika problem.

Elektrobyrån's servicebilar kör runt dagligen i hela Skaraborg och Jönköpingsområdet. Våra servicemontörerna gör alltid sitt yttersta för att snabbt kunna vara på plats och hålla en hög servicenivå. Vår serviceavdelning sysselsätter i dagsläget cirka 30 anställda.

Genom regelbunden service av elinstallationer kan du undvika både avbrott och andra otrevliga överraskningar. Elektrobyrån går igenom centraler, belastningsfördelning, dosor och kabeldragningar, och fastighetens elstandard. Fel i elinstallationer är ofta dolda och riskerna går inte alltid att upptäcka med ögonen. Gamla eller felaktiga elanläggningar är en stor brandrisk, och kan orsaka stora kostnader i form av hög elförbrukning eller avbrott. Vi ser över energianvändningen och föreslår besparingar. När vi trimmar, finjusterar och får allt att fungera kan besparingarna bli stora. Inom el hjälper vi till med bland annat:

  • Elinstallationer
  • Tele, data och fiber
  • Högspänning Ställverk / reservkraft
  • Termografering
  • Larm- och säkerhetssystem
  • Industri installationer
  • Styr och övervakning
  • Energioptimering
  • Kvalificerade mättjänster enligt ISO/IEC 17020:12

Filialchefer

Martin Johansson | Filialchef Skövde


Epost
Tel : 070-897 59 02
Fredrik Johansson | Filialchef Bankeryd


Epost
Tel: 070-837 88 99
Per Gustafsson | Filialchef
Hjo


Epost
Tel: 070-810 88 89
Tomas Larm | Filialchef Vinninga


Epost
Tel: 070-631 88 75

Christoffer Olbrich | VD
Elektrobyrån AB


Epost
Tel: 070-990 06 26

Kontakt via mail:
fornamn.efternamn@elektrobyran.se