Elektrobyråns historia

Elektrobyrån grundades i Hjo år 1946 fördelade på fem etableringar Hjo, Skövde, Vinninga, Karlsborg och Tibro. Under årens lopp har bl.a. ett antal företag fusionerat med Elektrobyrån sanast Elservice i Tibro. Gemensamt för våra etableringar är att det finns duktiga elektriker samt flera specialistkompetenser. Elektrobyrån Hjo AB är sedan många år trippel AAA ratade.