Elektrobyråns historia

Elektrobyrån grundades i Hjo år 1946. Under årens lopp har ett antal företag fusionerat med Elektrobyrån. Gemensamt för våra etableringar är att det finns duktiga elektriker samt flera specialistkompetenser. Elektrobyrån Hjo AB är sedan många år trippel AAA ratade. Januari 2019 förvärvade Hjo Installation Invest Elektrobyrån av Bendix Hermansson vilket var starten på en ny expansiv plan.

Hemsidan är framtagen med stöd av från Leader.