Image

Vårt samhälle bygger på system som kräver el för att fungera. Vi behöver det i hemmet, för att resa, inom industrin och på jobbet. Vi har stor kompetens inom högspänningsteknik och erbjuder tjänster i hela elkraftsnätet – från kraftkällan, genom hela kraftnätet, till vägguttaget.

Kraftinstallationer

Elektrobyrån är en helhetsleverantör för konstruktion, byggnation, installation och uppföljning av eldistribution till och från elanläggningar. Allt från transformatorstationer och ställverk inom industrin till högspänningsledningar för exempelvis järnväg, gatubelysning och vindkraft.Vi utför bland annat installation av elanläggningar, konstruktion av kraftstationer, samt byggnation av transformatorstationer. Vi har stor kompetens inom högspänningsteknik, delen inom el med spänningar över 1 000 volt. Våra kunder finns främst inom eldistribution, förnyelsebar energi, tung industri och infrastruktur.  

Kraftservice

Elektrobyrån erbjuder även drift och underhåll av kraftstationer och elnät.

Inom kraft hjälper vi till med:

  • Installation av elanläggningar
  • Konstruktion av kraftstationer
  • Högspänningsledningar för exempelvis gatubelysning och vindkraft.
  • Byggnation av transformatorstationer
  • Drift och underhåll av kraftstationer
  • Drift och underhåll av elnät

Kontakta våra filialchefer

Christoffer Olbrich | VD
Elektrobyrån AB


Mail me
Tel: 070-990 06 26

Martin Johansson | Filialchef Skövde


Email me
Tel : 070-897 59 02
Fredrik Johansson | Filialchef Bankeryd


Email me
Tel: 070-837 88 99
Per Gustafsson | Filialchef
Hjo


Email me
Tel: 070-810 88 89
Tomas Larm | Filialchef Vinninga


Email me
Tel: 070-631 88 75