Image

KYLA – RÄTT TEMPERATUR UTAN AVBROTT

Installation av kylanläggningar Elektrobyrån erbjuder totalentreprenad för de flesta kylsystem. Vi installerar och servar kylanläggningar för CO2, propan och traditionella köldmedium. Vid behov hjälper vi till med alla steg fram till färdig anläggning. När vi föreslår och installerar ett kylsystem, strävar vi alltid efter att minimera energiåtgången och miljöpåverkan.

Service och modernisering av kylanläggningar
Regelbundet underhåll är det bästa sättet att hålla kylanläggningen driftsäker. Vi utför service på de flesta kylanläggningar, oberoende av fabrikat. Dessutom kan vi ta ansvar för larmfunktioner i anläggningen – på många orter erbjuder vi kunder att teckna jouravtal.

Kontakta din lokala avdelning för mer information. De flesta kylanläggningar kan effektiviseras, särskilt om servicen är eftersatt. Vanliga åtgärder är rengöra värmeväxlarytor, byta kompressorer och justera fyllnadsgrad i systemet. Vi hjälper även till att förbättra anläggningens driftstrategi för att minska energiförbrukningen. Till exempel genererar kylanläggningar alltid värme. Varför inte återanvända värmen och spara energi? Inom kyla hjälper vi till med:

  • Industrikyla
  • Livsmedelskyla
  • Komfortkyla
  • Ishallar
  • Datahallar
  • Infrysning
  • Fryshus
  • Energioptimering

Kontakta våra filialchefer

Martin Johansson | Filialchef Skövde


Epost
Tel : 070-897 59 02
Fredrik Johansson | Filialchef Bankeryd


Epost
Tel: 070-837 88 99
Per Gustafsson | Filialchef
Hjo


Epost
Tel: 070-810 88 89
Tomas Larm | Filialchef Vinninga


Epost
Tel: 070-631 88 75

Christoffer Olbrich | VD
Elektrobyrån AB


Epost
.

Kontakt via mail:
fornamn.efternamn@elektrobyran.se