OM OSS
Nedan hittar du var Elektrobyrån står i Kvalitet & Miljö, Värderingar.

om elektrobyrån

Elektrobyrån grundades i Hjo år 1946 och har under tiden vuxit, nu är vi etablerade på 7 orter: Hjo, Skövde, Vinninga, Götene, Karlsborg, Bankeryd/Jönköping och Tibro. Under årens lopp har ett antal företag fusionerat med Elektrobyrån. Januari 2019 förvärvade Hjo Installation Invest Elektrobyrån av Bendix Hermansson vilket var starten på en ny expansiv plan. Vi är sedan många år trippel AAA ratade.

Kvalitet & Miljö

Elektrobyrån är certifierade och behöriga för de flesta typer av el-, tele-, data-, fiber, säkerhet-, kyl- och värmepumpsinstallationer. Både kvalitets- och miljöplaner är integrerade i företagets vision och affärsidé. Detta betyder att de projekt som Elektrobyrån deltar i ska genomsyras av miljöhänsyn och hög kvalitet. Vi arbetar utifrån IN Ledningssystem som Installatörsföretagen upprättat för att nå hög kvalitet och restprodukter källsorteras. Vi försöker på detta sätt bidra till en hållbar utveckling för miljön.

våra värderingar

FÖRETAGSKULTUR
En företagskultur med stolta, friska och glada medarbetare där vi till merdelen har roligt på vår arbetsplats. Detta tror vi även attraherar andra kompetenta kolleger i branschen.

Professionalism i vårt agerande och i våra installationer

Vi agerar och levererar på ett professionellt sätt, vår senaste installation är grunden för nästa affär. Vi har rätt verktyg för det vi gör och arbetar enligt branschens ledningssystem.

Miljö och socialt ansvarstagande

Vi skapar, utvecklar och bibehåller en bra livsmiljö där vi installerar stabilitet och resurseffektivitet för våra kunder med våra lösningar. En del av vårt samhällsansvarig ligger i att vara en stabil arbetsgivare till ett stort antal medarbetare samt vi ger tillbaka och stöttar i lokala föreningar.