Passage, digitala postboxar och bokningssystem

Uppdragsgivare:

Uppdrag:

Övrigt:

Willhem AB
Passage, digitala postboxar och bokningssystem
Sedan en tid kan bostadsbolaget Willhem erbjuda ytterligare service till sina hyresgäster på Storegården och Järnvägsgatan i Skövde. Vi har installerat komplett system (Axema Vaka) för passage, digitala postboxar (Renz) och bokningssystem för ca 200 lägenheter.