Solcellsanläggning Villa

Uppdragsgivare:

Uppdrag:

Övrigt:

Privatperson
Installation av solcellsanläggning 11kW