Offentliga byggnader

Bonargården, vårt senaste projekt

Elektrobyrån utför el, tele, brand och passage installationer när AB Tibrobyggen bygger nytt äldreboende.
Äldreboendet Bonargården omfattar totalt 41st lägenheter med tillhörande personal och gemensamhets
utrymmen, med en beräknad färdigställandetid vid årsskiftet 2017/2018. Elektrobyråns beställare är
Asplunds Bygg AB som har totalentreprenaden

 

 

 

 

 

Beställare:

Typ/plats: Byggår:
Tibro Kommun Förskola Ängen Hörnebo, Tibro 2013
Karlsborg Kommun Förskola Kvarnbäcken, Mölltorp 2013
Lidköpings Kommun De La Gardie skolan, Lidköping 2012
Calles Bygg AB Förskola Skogen, Skövde 2009
Asplunds Bygg AB Erikdalskolan, Skövde 1998
Asplunds Bygg AB Käpplundaskolan, Skövde 1997
NCC Montessori, Skövde 1997
Skara Stift Folkhögskola, Hjo 1997
Asplunds Bygg AB Räddningsskolan, Skövde 1997
NCC Hus Västerhöjdskolan, Skövde 1996
VEAB Mariestad Erik Ugglas skola, Skövde 1996
Dahls Bygg AB Svärtagårdsskolan, Skövde 1995