Tidningen uppmärksammar Elektrobyrån AB’s senaste förvärv och expansion

Sâ sent som i januari sålde Bendix Hermansson Elektrobyrân AB till ett nytt ägarbolag med Christoffer Olbrich som huvudägare. Den sist- nämnde klev även in som vd för Elektrobyrån. Efter att de nya ägarna avslöjat sina planer på att få företaget att växa rejält, så har nu ett första företagsförvärv gjorts. Det handlar om ett välrenommerat bolag i Göteborg, K&K Väst El AB med 20-talet anställda.Visst vill vi växa ordentligt, men att vi skulle köpa ett företag redan nu, ingick inte direkt i planerna från början, förklarar Christoffer Olbrich.

Det nya företaget har sitt säte i Göteborg och med omkring 20 anställda och ungefär 40 miljoner kronor i omsättning och därmed växer Elektrobyrân rejält. Med företagsförvärvet kommer Hjoföretaget upp i en omsättning på omkring 120 miljoner kronor och antalet anställda blir omkring 90 personer.

Vi har ju sagt att vi ska växa organiskt men också genom förvärv, K&K Väst el blir även en del av det nya ägarbolaget. Enligt Olbrich är nyförvärvet ett mycket välskött bolag med duktiga medarbetare. Deras orderböcker är välfyllda långt in på nästa år och vi ska försöka hjälpa dom med att ta över jobb som vi redan är duktiga på.