Elinstallationer

Vår ambition är att vara den bästa servicepartner för elinstallationer i de områden vi verkar. Vill vi alltid vara nära till hands såväl till befintliga som nya privat- och företagskunder samt offentlig förvaltning.

Automation

Industriell automation handlar alltid om en kombination av hårdvara och mjukvara. I stället för att ni ska vända er till olika leverantörer erbjuder vi en helhetslösning.

KYLA

Elektrobyrån erbjuder totalentreprenad för de flesta kylsystemen. Vi installerar och servar kylanläggningar för CO2, propan och traditionella köldmedium.

Larm & Säkerhet

Larm och övervakningssystem blir allt vanligare. Passersystem handlar också om att skapa en trygghet och säker miljö på arbetsplatser och i bostadsområden.

Alltid nära till hands

Vår ambition är att vara den bästa servicepartner för elinstallationer i de områden vi verkar. Vill vi alltid vara nära till hands såväl till befintliga som nya privat- och företagskunder samt offentlig förvaltning.
Elektrobyrån grundades i Hjo år 1946 och har under tiden vuxit, nu är vi etablerade på 7 orter: Hjo, Skövde, Vinninga, Götene, Karlsborg, Bankeryd/Jönköping och Tibro. Under årens lopp har ett antal företag fusionerat med Elektrobyrån.

Referensjobb

Vi på Elektrobyrån tycker att det är otroligt viktigt för dig som kund att känna dig trygg när du anlitar oss. Förutom att du alltid får en Nöjd-Kund-Garanti så kan du här också se några av de jobb som vi utfört